Tag Archive: deception

Qershor 05

Insight Mentalist: Mënyra më e shpejtë për të zbuluar Deception si Sherlock Holmes.

Duke zotëruar metodat e psikologji të këtij komuniteti në një moshë të re, ajo nuk ishte e gjatë para se unë pashë përmes sistemeve të tyre të besimeve supersticioze dhe metodat. Unë së shpejti filloi përdorimin e tyre për veten time, Qëllimet më të këndshëm.
Në përmbledhje, Unë kam qenë zbulimin e mashtrimit për sa kohë që unë mund të kujtoj. Si Mentalist Kam shtuar një bollëk fjalëpërfjalshëm të mjeteve dhe teknikave të arsenalin tim. Këtu janë disa nga më të shpejtë dhe më të besueshme:

Mund 31

How to Tell Who is Lying to YouThe Latest Psychological Research

Zemanta Related Posts Thumbnail

Joe Riggs here, as a Mentalist & Consultant I have to be able to achieve this very goal, with accuracy that is either incredible, or humiliating. There is really no in between for myself. With that being said you can understand exactly why I’ve read a literal cathedral of books & articles on this topic over my lifetime.
I was raised by Psychic Readers, some of the best liars on the planet. Not only that but amazingly good, professional psychic readers. By the time I was 13 a local newspaper would call meyoung Sherlock.