Tag Արխիվ: names

Մայիս 09

Ինչպես անգիր ամեն անուն, ամբողջ ժամանակ.

Որպես Mentalist ես հաճախ պետք է անգիր անհավատալի քանակությամբ տվյալների, շատ քիչ ժամանակ. The good news is that I have the tools and ability to do so. Թիվ մեկ բողոք ես լսել այն է, որ իրենք չեն կարող հիշել ժողովուրդների անունները. Սա չափազանց զայրացնում է ու պետք է ազնիվ անուններ էին ամենադժվար բանը, ինձ համար պետք է հիշել, ինչպես նաեւ. Ես հիշում եմ, մի 50 նիշանոց համարը վայրկյան, դեռ անմիջապես մոռանալ անձի անունը, ով ինձ թիվը.