Tag Lưu Trữ: richard dawkins

May 06

Derren Brown với Richard Dawkins – Đọc lạnh

Derren Brown thảo luận Lạnh Đọc và Psychic Charlatans với Nhà khoa học Richard Dawkins

May 01

Mục đích Mục đích – Richard Dawkins (Bài giảng)

During Richard DawkinsAmerican tour in March 2009, he gave a talk titled “Mục đích Mục đích”. This is absolutely amazing. httpv://www.youtube.com/watch?v=mT4EWCRfdUg