Tag Lưu Trữ: Richard Dawkins

May 06

Derren Brown với Richard Dawkins – Đọc lạnh

Derren Brown thảo luận Lạnh Đọc và Psychic Charlatans với Nhà khoa học Richard Dawkins

May 01

Mục đích Mục đích – Richard Dawkins (Bài giảng)

Trong Richard Dawkins’ Tour du lịch Mỹ tháng ba 2009, ông đã cho một cuộc nói chuyện có tựa đề “Mục đích Mục đích”. Điều này là hoàn toàn tuyệt vời. httpv://www.youtube.com/watch?v = mT4EWCRfdUg